Kadeřnictví

POKYNY PRO KLIENTY

Pokyny pro pobyt zákazníků v salonu za mimořádných hygienických podmínek stanovených vládou ČR.

Do salonu mohou vstoupit osoby, které si jsou vědomy svého zdravotního stavu, který nevykazuje příznaky nemoci COVID-19 a nemají teplotu vyšíí než 37 stupňů.

V případě, že si je zákazník vědom vyšší teploty, nebo příznaků nemoci COVID-19, nesmí vstoupit do prostoru salonu.

V salonu se zákazník řídí pokyny obsluhy a dodržuje hygienická opatření.

Nasazená ochranná rouška přes ústa a nos při pobytu v salonu, čekárně a dalších prostorách salonu. Rouška může být sundána jen na pokyn obsluhy, při výkonu služby v křesle a místě k tomu určeném a po nezbytně dlouhou dobu obsluhy.

V případě použití toalety, důkladné umytí rukou a jejich následná desinfekce přípravkem, který je na toaletě popř. v salonu k dispozici. 

Po dobumimořádných hygienických opatření se nepodává občerstvení (voda, káva)

Zdržovat se v salonu pouze po nezbytně dlouhou dobu výkonu služby.

Dodržovat minimální odstup 2m od ostatního personálu a zákazníků. Vstupem do salonu zákazník vyjadřuje souhlas s výše uvedenými pokyny a bude se jimi řídit.

———————————-

Kadeřnický tým má dlouholetou praxi v oboru (síť kadeřnictví Šarm). Kadeřnice jsou profesionálně vyškoleny Robertem Starým v nových trendech střihů, melírů a barev. Máme certifikát v úpravě společenských a svatebních účesů, dále certifikát na prodlužování vlasů, americké barvení a spolupráce na kadeřnických festivalech spolu s kadeřníky firmy Eugene Perma. Dále jsou vyškoleny v relaxační a bodové masáži hlavy.

Kontakt:

Marie Sálová – +420 733 515 821

Zuzana Balaštíková – +420 733 317 140 

Monika Karlíková – +420 723 069 047